Nezapomeňte si přečíst i související dokument: Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

V podmínkách jsou přehledně obsaženy zásady a pravidla zpracování osobních údajů uživatelů služeb poskytovaných prostřednictvím webu www.darujizaodvoz.cz (dále jen "server") a aplikací Daruji za odvoz pro iOS a Android (dále jen "aplikace").

Server a aplikace jsou provozovány fyzickou osobou Michal Novotník, IČ: 44617925, se sídlem v Revúcej (dále jen "provozovatel"), který tak působí jako správce osobních údajů. Kontaktní údaje provozovatele jsou dostupné na stránce kontaktu.

Provozovatel se při zpracovávání osobních údajů uživatelů služeb řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Tyto podmínky zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. května 2018 a považují se za splnění informační povinnosti provozovatele ve vztahu k dotčeným osobám ve smyslu čl. 13 nařízení a § 19 zákona.

Účel a podmínky zpracování osobních údajů

Aktivním potvrzením souhlasu s podmínkami (zakliknutím příslušného políčka) a následným odesláním registrace či jinak označené požadavky na dodání nebo zpřístupnění konkrétní služby a, potvrzujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou správné a aktuální
b, současně potvrzujete, že v případě, pokud máte méně než 16 let, vám byl zákonným zástupcem (např. rodičům) poskytnutý nebo schválený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
c, svobodně udělujete provozovateli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v podmínkách v souladu s nařízením a zákonem.

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem používání a trvání konkrétní služby provozovatele, kterou požadujete, nebo ke které požadujete přístup, jakož i na uzavření a plnění smlouvy tvořící právní základ pro používání požadované služby, abychom Vám mohli poskytovat služby o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Poskytování služby serveru a aplikace zahrnuje např. :
- Možnost registrace a přihlášení.
- Možnost vkládat inzeráty.
- Možnost upravovat a mazat inzeráty.
- Možnost získání přehledu inzerátů v sekci Moje inzeráty.
- Možnost nastavení profilu inzerce v sekci Můj profil.
- Umožnění kontaktu inzerentů pomocí kontaktního formuláře.

Vaše údaje dále zpracováváme pro účely úzce spojenými s používáním služeb:
- Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Serveru.
- Provádění analýz a měření - Provozovatel zjišťuje například návštěvnost Serveru, počet shlédnutých stránek, typ zařízení, čas strávených na stránkách ... Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat.
- Provádění přímého marketingu - jde zejména o zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
- Analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám.
- Zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného na zveřejněnou e-mailovou adresu.
- Plnění ostatních zákonných povinností - např. Poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme především osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, resp. uzavření smlouvy o užívání této služby. Jde o údaje, které nám sdělíte při vkládání inzerátu do serveru:
- Jméno,
- Příjmení (nepovinné),
- lokalita (místo předání zboží),
- e-mailová adresa,
- telefon (nepovinné),
- údaje o přihlášení na zaregistrované konto,

Dále zpracováváme také údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:
- IP adresa
- údaje o návštěvě a prohlížení webu
- soubory cookies. Více informací o souborech cookie naleznete na stránce zásad používání souborů cookie, umístěné na stránce cookies.
- sociální login
K zaregistrování a přihlášení na svůj účet můžete také využít možnost autentizace prostřednictvím Vašeho stávajícího profilu na některých z následujících sociálních sítí: Facebook, Google, a následně provést konečné zaregistrování nebo přihlášení.
Než bude vytvořeno spojení s poskytovatelem, musíte výslovně souhlasit se zpracováním a předáním níže uvedených osobních údajů.
Kliknutím na příslušný symbol se otevře nové okno (tzv. Aplikace), ve kterém se musíte přihlásit s použitím svých přihlašovacích údajů pro danou sociální síť. Poté, co jste se úspěšně přihlásili, Vám příslušná sociální síť oznámí, které osobní údaje nám budou předány pro autorizaci jako součást procesu registrace nebo přihlášení. Pokud jste s tímto datovým přenosem souhlasili, budou pole, která požadujeme pro registraci vyplněné předanými osobními údaji. Informace, které požadujeme pro registraci nebo přihlášení jsou: Vaše jméno a Vaše e-mailová adresa.
Teprve po udělení Vašeho výslovného souhlasu s použitím odevzdaných a požadovaných osobních údajů budeme Vaše osobní údaje uchovávat a využívat pro účely uvedené v této politice o ochraně soukromí. Nad rámec procesu autorizace nebude vytvořeno žádné spojení mezi Vašim účtem pro zvolenou registraci vytvořeným u nás a Vašim účtem na příslušné sociální síti.
Autorizační proces pro registraci a přihlášení vyžaduje předání Vaší IP adresy provozovateli příslušné sociální sítě. Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit účel a rozsah shromažďování osobních údajů a další zpracování těchto osobních údajů příslušným poskytovatelem dané sociální sítě.
Pro více informací si prosím přečtěte informaci o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php více informací o sběru dat: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications taktéž i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=cz

Právní základ zpracovávání

Právním základem pro zpracování Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem na zajištění řádného provozu portálu a optimalizací jeho funkcionalit jakož i plnění smlouvy, která vznikla vytvořením uživatelského konta. Plnění smlouvy, v případě, že se jedná o využívání služeb serveru, tedy služeb, které jste začali cíleně užívat (vložení inzerátu, registrace, kontaktování inzerentů, kontaktování provozovatele, používání aplikace a stránek).
Oprávněné zájmy provozovatele - daný zájmem na ochraně našich práv, archivace pro případ nutnosti poskytnutí součinnosti s orgánem činným v trestním řízení, zpracováním pro statistické účely, měření návštěvnosti, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímý marketing.
Plnění zákonných požadavků - předcházení deliktů.

Seznam zpracovatelů

Provozovatel je oprávněn využít služeb zpracovatelů, pokud je to nezbytné k zajištění služeb. Jde o tyto kategorie:
- Poskytovatelé analytických nástrojů.
- Provozovatelé reklamních systémů.
- Osoby, zajišťující technický provoz služby.
- V některých případech jsme také povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším veřejným orgánům.

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme podle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
- Evidence vložených inzerátů - osobní údaje jsou u vložených inzerátů uchovány po dobu jejich publikace ve veřejné části bazaru maximálně 1 rok a následně ještě 1 rok po jejich odstranění. (Více informací o lhůtách, průběhu a možnostech odstranění inzerátu v pravidlech inzerce umístěných na stránce Všeobecné obchodní podmínky
- Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka serveru - max. 14 měsíců
- Provádění analýz a měření - max. 14 měsíců
- Údaje získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu - max. 5 let

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu z několika důvodů, včetně situací, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo zpracovávány, jste odvolali svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování, nebo jste nesouhlasili se zpracováním a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
Žádost o výmaz údajů můžete zaslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ve žádosti uveďte své jméno nebo uživatelské jméno, které jste použili při registraci, a e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem, abychom mohli vaši žádost správně identifikovat a zpracovat. Po přijetí žádosti o výmaz údajů budeme postupovat bez zbytečného odkladu a vaše osobní údaje vymažeme, pokud neexistuje oprávněný důvod pro jejich uchování, například dodržování zákonných povinností, řešení sporů nebo uplatňování našich smluvních práv a povinností.

Práva dotčených osob

- Máte právo požadovat od provozovatele informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
- Máte právo požadovat od provozovatele vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
- Máte právo vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
- Máte právo namítat proti zpracování osobních údajů.
- Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
- Máte právo požadovat od provozovatele omezení zpracování osobních údajů, případně vymazání osobních údajů
- V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatňovat svá práva nebo klást dotazy týkající se zpracování osobních údajů lze na základě žádosti zaslané přímo provozovateli a to elektronickým formulářem dostupným na webu www.darujizaodvoz.cz, případně přímo prostřednictvím emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.